JÄRJESTÄJÄ

Fazer Leipomot Oy (”Fazer”), Fazerintie 6, 01230 Vantaa.

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA

Kyselyyn voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet kyselyn tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet.

MITEN KYSELYYN OSALLISTUTAAN

Kysely on avoinna Oululaisen nettisivuilla 16.-19.11.2020 vastaamalla kyselyssä esitettyihin kysymyksiin ja väittämiin.

PALKINNOT 

Jokainen kyselyyn vastannut henkilö saa etukoodin Fazer Store-verkkokauppaan. Koodilla saa 15 % edun Fazer Store -verkkokaupan tilauksesta. Etu on voimassa Fazer store -verkkokaupassa osoitteessa fi.fazer.com 31.12.2020 asti ja se on kertakäyttöinen. Ei voi yhdistää muihin etuihin. Ei koske toimituskuluja. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Fazer käsittelee osallistujien henkilötietoja palkintokoodin toimittamiseksi. (Vastaukset käsitellään anonyymisti, eikä niitä yhdistetä henkilötietoihin.)
Henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin osallistujan luvalla. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Fazerin verkkopalveluissa saatavilla olevasta tietosuojaselosteesta.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU

Kaikki kyselyyn osallistujat vapauttavat Fazerin sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Fazer ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kyselyyn osallistumiseen tai etukoodin vastaanottamiseen.

OIKEUDET KYSELYN PUITTEISSA TOIMITETTUUN DATAAN

Osallistumalla kyselyyn osallistuja vakuuttaa, että hän vastaa kysymyksiin itse ja vastaukset eivät loukkaa lakia, hyvää tapaa, toisen tekijänoikeutta tai muuta immateriaalioikeutta, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta. Osallistumalla kyselyyn osallistuja samalla siirtää Fazerille pysyvästi kaikki siirrettävissä olevat oikeutensa toimittamiinsa vastauksiin ja että Fazerilla on siten yksinoikeus käyttää ja hyödyntää materiaalia millä tahansa nyt tunnetulla ja tulevaisuudessa tunnetuksi tulevalla tavalla ja saattaa materiaali yleisön saataville muuttamattomana tai muutettuna kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti, tilapäisesti tai pysyvästi sekä millä keinoilla ja missä muodossa tahansa.

MUUT EHDOT

Näillä sivustoilla ilmoitetaan, mikäli joudumme tekemään muutoksia kyselyyn, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kilpailun toteutukseen. Fazer pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.

Kysely ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin. Annat tietosi Fazerin käyttöön, etkä Facebookille. Kyselyyn osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin kaikista kilpailua koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.