Tietoa rukiista!

Ruis <3 Oululainen

Rakastettu ruis

Onko kaikki Oululaisen tuotteisiin käytettävä ruis kotimaista?

Kyllä, kaikki Oululaisen ja Fazer Leipomoiden käyttämä tavanomainen ruis on aina 100 % suomalaista. Kotimaisen luomurukiin sadot eivät vielä täysin riitä, mutta työ on käynnissä kotimaisen luomurukiin riittävyyden varmistamiseksi. 

Mistä kaikkialta Fazer Leipomoiden käyttämä ruis tulee Suomen sisällä?

Fazer Leipomoiden käyttämä ruis tulee lähinnä Päijät-Hämeestä ja naapurimaakunnista. Fazerilla on sopimusviljelijöitä erityisesti Etelä-Suomessa, mutta myös muualla Suomessa.

Vaihtelevatko ruissadot paljon vuosittain? Mitkä eri tekijät vaikuttavat ruissadon onnistumiseen?

Ruissadot vaihtelevat vuosittain riippuen talvituhojen laajuudesta ja kasvukauden olosuhteista. Erityisen tärkeää on hyvä talvehtiminen ja riittävät kosteusolot sekä kylvön, että talven jälkeen. Erilaisilla viljelytoimenpiteillä ja lajikevalinnalla toki voidaan vaikuttaa oleellisesti sadon onnistumiseen. Viljelyssä säällä on aina oleellinen merkitys.

Pro Ruis ry

Mikä on Pro Ruis?
Pro Ruis ry on nimensä mukaisesti yhdistys, joka toimii rukiin puolesta. Se on perustettu syksyllä 2011. Yhdistys haluaa parantaa rukiin viljelyn edellytyksiä Suomessa sekä kasvattaa sen suosiota. Tämä tapahtuu mm. kasvijalostuksen, viljelyneuvonnan ja -sopimustoiminnan sekä tutkimus- ja koulutustoiminnan keinoin.

Keitä Pro Ruis ry:ssä on mukana?
Pro Ruis ry:n hallitukseen kuuluvat Fazer Leipomot, Fazer Mylly, Boreal Kasvinjalostus Oy, Raisio Oyj, Vaasan Oy sekä maanviljelijä- ja kuluttajaedustajat. Muita jäseniä ovat mm. Viljelijän Avena Berner Oy, Hankkija, Huoltovarmuuskeskus, Kauppamyllyjen yhdistys, KWS Scandinavia, Kyrö Distillery, Laihian Mallas, Tilasiemen sekä maanviljelijöiden ja yksityishenkilöiden joukko.

Miksi olette perustaneet Pro Ruis -yhdistyksen?
Pro Ruis perustettiin tiivistämään ja vauhdittamaan yhteistyötä koko arvoketjussa. Alussa missiona oli saada Suomi omavaraiseksi rukiin suhteen, ja tässä tavoitteessa onnistuttiin. Yhdistys pyrkii lisäämään rukiin viljelyn edellytyksiä ja rukiin peltopinta-alaa Suomessa. Tähtäämme sekä rukiin käytön kasvuun että rukiin viljelyn lisääntymiseen.

Ketkä voivat liittyä Pro Ruis ry:hyn? Kuka voi olla Pro Ruis -viljelijä?
Pro Ruis ry on avoin yhdistys ja sen jäseneksi voivat hakea yritykset ja yhteisöt sekä yksityiset henkilöt. Pro rukiin säännöt ja jäsenhakulomake löytyvät yhdistyksen kotisivulta www.proruis.fi.