Tietoa rukiista!

1. Kotimainen ruis
2. Kotimaisuus, yleistä
3. Pro Ruis yhdistys
4. Oululainen Jälkiuunileipä -kampanja

Kysymyksiä ja vastauksia

1. Kotimainen ruis

Miksi kotimainen ruisleipä ei aina ole kotimaisesta rukiista?
Rukiin kokonaissato Suomessa ei tällä hetkellä vastaa elintarviketeollisuuden kysyntää. Kotimaisen rukiin sadot vaihtelevat vuositasolla ja viljelypeltoalaa on liian vähän. Kysyntää rukiille olisi enemmän kuin on tarjontaa. Ruista tuodaan tällä hetkellä Keski-Euroopasta, lähinnä Saksasta, Puolasta ja Baltiasta, mutta myös Tanskasta ja Ruotsista.

Miksi ruista ei viljellä enemmän, jos kerran kysyntää olisi?
Viljelijän näkökulmasta rukiin viljely on riskialtista ja ruis ei aina ole kovin kilpailukykyinen vaihtoehto. Ruis kylvetään syksyllä eikä talvehtimisen onnistumista voi taata. Rukiilla ei ole varteenotettavaa kevätlajike vaihtoehtoa. Ruis ei myöskään ole varma satoisuuden suhteen verrattuna muihin viljoihin eikä sen nykyinen säänkestävyys ei ole huippua (esim. pitkän ja ohuen kortensa takia ruis lakoaa helposti).

Miten kotimaisen rukiin saatavuus voidaan taata?
Uskomme, että rukiin riittävyyteen liittyvä haaste voidaan ratkaista voimistamalla yhteistyötä koko arvoketjussa. Avainasemassa on rukiin viljelyn muuttuminen taloudellisesti houkuttelevammaksi viljelijöille, siis kannattavammaksi. Rukiin satotasoja sekä viljeltävyyttä voidaan parantaa hyviä viljelykokemuksia jakamalla ja panostamalla lajikekehitykseen. Tämä parantaa rukiin kilpailukykyä viljelijöiden valinnoissa ja viljelyn edellytyksiä Suomessa. Näin voidaan saada lisää rukiin viljelypinta-alaa.

Mistä Fazer leipomoiden ruis tulee nyt? Entä jatkossa?
Tällä hetkellä käyttämästämme rukiista noin 60 % on suomalaista. Ostamme kotimaista ruista aina niin paljon kuin sitä on saatavilla. Loppuosa rukiista tuodaan Euroopasta, lähinnä Saksasta, Puolasta ja Baltiasta.

Miksei ruis ole kokonaan kotimaista?
Rukiin viljelypinta-ala ei ole riittävä vastaamaan leipomoalan kysyntää. Lisäksi vuotuinen kokonaissatotaso vaihtelee. Ostamme kotimaista ruista niin paljon, kuin sitä tulee markkinoille.

Miksi siirtyminen 100 %:sti kotimaiseen rukiiseen kestää niin kauan?
Rukiin viljelypinta-ala ei tällä hetkellä ole riittävä. Sen lisääminen vaatii monia toimenpiteitä läpi koko arvoketjun, mm. kasvijalostus, hyvien ja kannattavien viljelytapojen jakaminen ja -sopimustoiminta sekä tutkimus- ja koulutustoiminta.

Miten olette voineet sanoa ”Rehellistä suomalaista leipää”, jos raaka-aine ei ole kotimaista?
Kaikki Oululainen -ruisleivät leivotaan kotimaisella ammattitaidolla täällä Suomessa.

2. Kotimaisuus

Mistä Oululaisen muut viljat ovat peräisin?
Vehnä, kaura ja ohra ovat 100 %:sti kotimaista. Esimerkiksi suomalaista vehnää meillä on ollut riittävästi jo viimeiset 6 -7 vuotta.

3. Pro Ruis

Mikä on Pro Ruis?
Pro Ruis ry on nimensä mukaisesti yhdistys, joka toimii rukiin puolesta. Se on perustettu syksyllä 2011. Yhdistys haluaa nostaa rukiinviljelyn uudelle tasolle Suomessa parantamalla rukiin viljelyn edellytyksiä, tavoite on saada Suomi omavaraiseksi rukiin suhteen. Tämä tapahtuu mm. kasvijalostuksen, viljelyneuvonnan ja -sopimustoiminnan sekä tutkimus- ja koulutustoiminnan keinoin.

Keitä Pro Ruis ry:ssä on mukana?
Pro Ruis ry:n perustajajäseniä ovat Fazer Leipomot, Fazer Mylly, Raisio ja Boreal Kasvinjalostus Oy sekä pieni joukko viljelijöitä. Pro ruis on avoin yhdistys, ja monia uusia jäseniä on liittynyt mukaan – niin leipomoita, myllyjä kuin MTK ja viljelijöitäkin.

Miksi olette perustaneet Pro Ruis -yhdistyksen?
Pro Ruis perustettiin tiivistämään ja vauhdittamaan yhteistyötä koko arvoketjussa. Se on ainoa keino saada Suomi omavaraiseksi rukiin suhteen. Yhdistys pyrkii lisäämään rukiin viljelyn edellytyksiä ja rukiin peltopinta-alaa Suomessa. Tähtäämme sekä rukiin käytön kasvuun että rukiin viljelyn lisääntymiseen.

Ketkä voivat liittyä Pro Ruis ry:hyn? Kuka voi olla Pro Ruis -viljelijä?
Pro Ruis ry on avoin yhdistys ja sen jäseneksi voivat hakea yritykset ja yhteisöt sekä yksityiset henkilöt. Pro rukiin säännöt ja jäsenhakulomake löytyvät yhdistyksen kotisivulta www.proruis.fi.

4. Oululainen Jälkiuunileipä -kampanja

Miksi Oululainen Jälkiuunileivät voidaan nyt leipoa kotimaisesta rukiista? Tavoitehan oli, että ne muuttuvat kotimaisiksi vuonna 2016?
Vuodesta 2011 lähtien Fazer on sekä itsenäisesti että Pro Ruis yhdistyksen kautta tehnyt paljon töitä, jotta Suomessa viljeltäisiin ruista enemmän. Olemme nostaneet viljelijöiden tietoisuutta rukiin viljelystä sekä opastaneet ja kouluttaneet viljelijöitä siten, että he osaavat nyt käyttää nykyaikaisempia ja satoisampia lajikkeita. Kokeneemmat rukiin viljelijät ovat välittäneet tietoaan muille viljelijöille ja tässä yhdistyksellä on ollut kriittinen rooli. Ilman yhdistystä tieto ei olisi levinnyt yhtä nopeasti ja tehokkaasti. Pro Ruis yhdistys on myös perehdyttänyt viljelijöitä viljelytekniikoihin. Nämä mainitut toimenpiteet ovat aikaansaaneet sen, että rukiin viljelypinta-ala on Suomessa kasvanut, minkä johdosta kotimaisuusaste on noussut.

Miten voitte taata, että Oululainen Jälkiuunileivissä todella on pelkkää suomalaista ruista?
Pystymme ohjaamaan kotimaisen rukiin suoraan näihin tuotteisiin.

Miksi luomuleivät eivät muutu kotimaisiksi?
Kotimaista luomuruista ei viljellä riittävästi eikä sitä tule markkinoille eli käyttöömme tarpeeseen nähden tasaisesti.

Milloin kaikki muut Fazer leipomoiden Oululaisen ruisleivät leivotaan kotimaisesta rukiista?
Tavoitteenamme on edelleen, että vuonna 2016 kaikki Oululaisen ruisleivät leivottaisiin vain kotimaisesta rukiista. 

Vaikuttaako siirtyminen pelkkään kotimaiseen rukiiseen Oululainen Jälkiuunileivän makuun tai muihin ominaisuuksiin?
Maku ja laatu pysyvät yhtä hyvinä kuin tähänkin asti.

Missä uusi Jälkiuuni-mainos on kuvattu?
TV-mainos on kuvattu Pernajassa.

Onko mainoksessa esiintyvä mies oikeasti viljelijä?
Ei, hän on ammattinäyttelijä.