Pidetään huolta nuorista

 

Jo 50 000 nuorta on jäänyt yhteisön ulkopuolelle ja muuttunut yhteiskunnalle näkymättömäksi.
Mitä sulle kuuluu -kampanjassa Reissumies kampanjoi nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja kannustaa ihmisiä mukaan Aseman Lapset ry:n vapaaehtoistyöhön. Kampanjan avulla Reissumies haluaa tuoda esille syrjäytyneet ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, saada aikaan keskustelua tärkeän aiheen ympärillä ja herättää jokainen auttamaan ja havahtumaan siihen, että joskus kuunteleminenkin riittää.
Syrjäytyneisyyteen on monta eri polkua. Hyväksymällä jokaisen sellaisena kuin hän on, voimme omalta osaltamme ehkäistä syrjäytyneisyyttä.
Kampanjan kasvoina toimii kolme henkilöä, joilla on omakohtaista kokemusta syrjäytymisen eri muodoista. Voit tutustua heidän tarinoihinsa alta.

Deata

Vaikuttaja ja tubettaja

 

Deata on jo nuoresta asti jätetty eri yhteisöjen ulkopuolelle ja kokenut olevansa viimeinen vaihtoehto muille ihmisille. Hän kehottaa itsensä syrjäytyneeksi kokevia pysymään omina itsenään.

Lue Deatan koko haastattelu tästä.

Hassan Maikal

Artisti

 

Hassan on todistanut syrjäytymistä monessa eri muodossa Itä-Helsingin Kontulassa. Hän rohkaisee syrjäytymisvaarassa olevia nuoria pyytämään apua ja uskomaan omaan visioonsa.

Lue Hassanin koko haastattelu tästä.

Sandra Kurki

MS-tautia sairastava vaikuttaja ja opiskelija

 

MS-tautiin sairastumisen jälkeen Sandralla oli vaikeuksia päästä mukaan vanhoihin kaveriporukoihin, mikä sai hänet suojelemaan itseään työntämällä muita ihmisiä poispäin. Sandra kehottaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria olemaan armollisia itseään kohtaan ja kertomaan rehellisesti omasta voinnistaan.

 

Lue Sandran koko haastattelu tästä.

Fazerin teettämään kyselytutkimukseen* vastanneista 81 % tuntee nuoria, jotka ovat hankalassa elämäntilanteessa. Reissumies Mitä sulle kuuluu -kampanja ottaa kantaa nuorten puolesta ja kampanjoi nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Kampanjan avulla Reissumies haluaa tuoda syrjäytyneet ja syrjäytymisvaarassa olevat nuoret esille ja herättää aikuiset auttamaan ja havahtumaan siihen, että joskus kuunteleminenkin riittää. 

Kampanjan lähtökohtana on Fazerin arvo "pohjoinen vapaus". Se tarkoittaa, että arvostamme valinnanvapautta ja vapautta olla oma itsensä. Vaalimme monimuotoisuutta ja osallisuutta ja kunnioitamme jokaisen ihmisen ihmisoikeuksia. Erilaisuuden hyväksyminen on tärkeä osa syrjäytyneisyyden ehkäisemistä. Tänä syksynä näiden asioiden puolesta puhuu Reissumies.*Fazer teki kyselytutkimuksen nuorten tilanteesta lokakuussa 2022 yhdessä Norstatin kanssa. Vastaajina noin 1011 suomalaista 16–29-vuotiasta valtakunnallisesti.

reissumies_logo_keltainen.png