Jopa 50 000 nuorta on kadonnut – lue, mitä nuorille kuuluu

Yli puolet nuorista toivoo, että aikuiset kuuntelisivat, mitä nuorille kuuluu. Ikoninen, kaikkien tuntema Reissumies haluaa nostaa nuorten syrjäytymisen keskustelunaiheeksi yhdessä asiantuntijoiden kanssa, ja kannustaa meistä jokaista huomaamaan nuoret kysymällä sen tärkeimmän kysymyksen – Mitä sulle kuuluu?

Jo 50 000 nuorta on kadonnut. He ovat jääneet yhteisön ulkopuolelle ja muuttuneet yhteiskunnalle näkymättömiksi. Nuorten syrjäytyminen on Suomessa suuri haaste. Reissumies haluaa olla mukana auttamassa jokaista löytämään oman tiensä.

”Yksikin syrjään jäänyt nuori on liikaa. Haluamme avata yhteiskunnallista keskustelua nuorten tilanteesta ja hyvinvoinnista, jotta kaikki nuoret voisivat paremmin. Viime vuonna toteuttamamme tutkimuksen mukaan yli 70 prosenttia nuorista aikuisista koki, että yritysten ja brändien on hyvä nostaa ajankohtaisia aiheita esiin. Koemme, että isona yrityksenä meillä on mahdollisuus – jopa vastuu – ottaa esille arvopohjaiset asiat. Kampanjan avulla Reissumies on tukemassa syrjäytymistä ehkäisevää työtä, jotta oma polku olisi helpompi kulkea”, kertoo Reissumiehen brändistä Fazer Leipomoilla vastaava Ari Ahola.

Lähes jokainen tuntee hankalassa elämäntilanteessa olevan nuoren

Fazerin nuorilla teettämä tutkimus kertoo karua kieltä. Nuorten mielipiteitä ja tarpeita ei huomioida riittävästi, eivätkä nuoret saa tarpeeksi tukea ja kannustusta. Vaikeudet eivät tule yllätyksenä – vastaajista yli 80 % tuntee hankalassa elämäntilanteessa olevia nuoria. Joka kymmenes nuori (14 %) sanoo, ettei muista, koska aikuinen olisi viimeksi kysynyt mitä hänelle kuuluu. Vastaajien näkökulmasta nuorten mielipiteitä ja tarpeita ei huomioida riittävästi eivätkä nuoret saa riittävästi tukea ja kannustusta. Myös väylät avun hakemiseen koetaan yleisesti hankalana: nuorilla ei ole tiedossa mistä tai keneltä hakea apua, kun sille olisi tarvetta.

”Tulokset noudattelevat yleistä nuorten hyvinvoinnin tilaa Suomessa. Suurimmalla osalla menee hyvin, mutta viidesosa nuorista on tyytymätön elämäänsä. Se on maailman onnellisimmassa maassa liian paljon. Tuloksista kuultaa myös normaalistikin nuorten elämään kuuluvan epävarmuuden ja eksyksissä olon lisäksi toiveikkuutta ja muista huolehtimista. Se valaa uskoa valoisaan huomiseen”, kertoo sosiaalilääketieteen dosentti Reija Paananen Diakista.

Kun nuorilta kysyttiin, millaisia tunteita nuorten tilanne heissä herättää, vastauksissa toistuivat adjektiivit ”epävarma”, ”huolestunut" ja ”eksyksissä”.

”Korvat, ne ovat tärkeimmät työkalut toiminnassamme. Nuoret eivät aina saa apua silloin kuin sitä tarvitsevat, eivätkä he aina edes tiedä, mistä hakea apua. On hyvä muistaa, että jokaisen nuoren tulee saada kokea tulleensa kuulluksi ja nähdyksi – ja siitä on vastuussa ihan jokainen meistä. Upeaa, että Reissumies nostaa aiheen esille ja omalla esimerkillään tukee työtä nuorten hyväksi”, kertoo Walkers-toimintavastaava Minna Lahtela Aseman Lapsista.

Tutkimuksesta käy ilmi myös asioita, jotka huolettavat nuoria juuri nyt. Sellaisiksi nuoret nimeävät muun muassa maailman tilan (31 %), yleisen taloudellisen tilanteen (23 %) ja oman toimeentulon (20 %).

Nuoret kokevat perheen suurena voimavarana, mutta he kaipaavat myös muita ihmisiä tuekseen. Kaksi kolmesta (64 %) vastaajasta kokee, että nuoria voisi auttaa, jos useampaa aikuista kiinnostaisi nuorten elämä. Valtaosa (76 %) kertoo, että tuntuu kivalta, kun joku välittää nuoren omista asioista.

Nuoret näkevät myös valoa tunnelin päässä. Kyselystä selvisi, että monet nuoret kokevat oman elämäntilanteensa melko positiiviseksi – samalla, kuin muiden nuorten tilanteen omaansa huonommaksi. Kaksi kolmesta näkee, että he voivat itse vaikuttaa elämäänsä ja tulevaisuuteensa. Vastaajista suurin osa, 84 %, olisi valmis käyttämään aikaansa nuorten tukemiseen itselle sopivalla tavalla.

Reissumies haluaa yhdessä Aseman Lasten kanssa auttaa heitä, joilla oma polku on hukassa

Reissumiehen kampanja on jatkoa viime vuoden kampanjalle, jonka tavoitteena oli laajentaa edustamaansa mieskuvaa monimuotoisemmaksi, jotta yhä useampi kokisi olevansa hyväksytty sellaisena kuin on. Tänä vuonna Reissumies kampanjoi nuorten syrjäytymistä vastaan ja poistaa marraskuun ajaksi kuvansa leipäpusseistaan. Tyhjät etiketit hätähuutavat: Jo 50 000 nuorta on kadonnut. Pusseja valmistetaan miljoona kappaletta. Kampanja kannustaa myös osallistumaan Aseman Lapset ry:n vapaaehtoistyöhön.

Tietoa tutkimuksesta

Fazer teki Mitä mulle kuuluu? Nuorten elämää nuorten silmin -kyselytutkimuksen lokakuussa 2022 yhdessä Norstatin kanssa. Kyselyyn vastasi 1011 suomalaista 16–29-vuotiasta nuorta valtakunnallisesti.