JÄRJESTÄJÄ
Fazer Leipomot Oy (”Fazer”), Fazerintie 6, 01230 Vantaa
Y-tunnus: 1972442-0

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA
Kampanjaan voivat osallistua kaikki yli 16-vuotiaat henkilöt, joilla on pysyvä osoite Suomessa, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet kampanjan tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet.

MITEN KAMPANJAAN OSALLISTUTAAN
Kampanja alkaa 12.6.2017 ja päättyy 19.6.2017.

Voit osallistua kampanjaan täyttämällä kyselyn REISSUMIES-tuotteiden käytöstä sekä jättämällä omat yhteystietosi arvontaa varten. Kysely on osa Pro gradu -tutkielmaa ja vastauksia hyödynnetään tutkielmassa. Yksittäisiä vastauksia ei voida yhdistää henkilötietoihin. 

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN
Kampanjaan osallistuneiden kesken arvomme 5 kpl REISSUMIES-tavarapalkintoja (arvo á 10e). Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi.

Kampanjan voittajat arvotaan Fazerin toimesta 20.6.2017. Voittajiin otetaan yhteyttä kyselyyn jätettyjen yhteystietojen perusteella. Mikäli voittajaan ei saada yhteyttä kahden viikon kuluessa yhteydenotosta, voitto mitätöityy ja arvotaan uusi voittaja. Palkinnot toimitetaan voittajalle postitse voittajien ilmoittamiin osoitteisiin. Järjestäjä vastaa palkinnon toimituskustannuksista.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 
Fazer käsittelee kampanjaan osallistuneiden tietoja vain arvonnan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi. Lue lisää henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta, joka löytyy kyselylomakkeen yhteydestä.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU
Fazer vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.

Osallistuja vapauttaa Fazerin sekä kampanjan vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Fazerin vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. Fazer ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

MUUT EHDOT
Jos kampanjaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Fazerilla oikeus hylätä osallistuminen.

Näillä kampanjasivustoilla ilmoitetaan, mikäli joudumme tekemään muutoksia kampanjaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kampanjan toteutukseen. Fazer pidättää itsellään oikeuden tehdä kampanjaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.

Kampanja ei ole Facebookin tukema tai hallinnoima. Osallistumalla kampanjaan vapautat Facebookin kaikesta vastuusta. Kampanjan sääntöjen lisäksi Fazer ja osallistujat sitoutuvat noudattamaan Facebook-palvelun käyttöehtoja ja sääntöjä.