Reissumies_Ruisleipurit_logo1.png

Reissumies Ruisleipurit -kampanjan säännöt

 

Osallistumalla kampanjaan kuluttaja sitoutuu noudattamaan kampanjan virallisia sääntöjä sekä Järjestäjän tekemiä päätöksiä ja luovuttaa kampanjaan liittyvät oikeudet Järjestäjälle sääntöjen mukaisesti. Nämä säännöt ja niiden perusteella tehdyt päätökset sitovat kaikkia osallistujia. Sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä.

KAMPANJAN KUVAUS
Reissumies Ruisleipurit -kampanjan avulla etsimme uutta tummaa leipäreseptiä osaksi Reissumiehen tuoteportfoliota.

JÄRJESTÄJÄ
Fazer Leipomot Oy, Fazerintie 6, 01230 Vantaa (jäljempänä ”Järjestäjä” tai ”Fazer”)
Y-tunnus: 1972442-0

Kampanjaan liittyvissä kysymyksissä voi lähettää sähköpostia osoitteeseen:
leipomokampanjat@fazer.com

KETKÄ VOIVAT OSALLISTUA
Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, vähintään yli 18-vuotiaat henkilöt, joilla on pysyvä osoite Suomessa, pois lukien niiden yhtiöiden työntekijät, jotka ovat osallistuneet kampanjan tai sen osien valmisteluun sekä näiden perheenjäsenet.

MITEN KAMPANJAAN OSALLISTUTAAN
Kampanja alkaa 21.3.2022 ja päättyy 3.4.2022 klo 23:59. Kampanja on kaksivaiheinen, kuten alla on kuvattu. Järjestäjä ei hyväksy kampanja-ajan ennen tai jälkeen saapuneita osallistumisia.

ENSIMMÄINEN VAIHE
Kampanjaan voi osallistua 21.3.-3.4.2022 välisenä aikana lataamalla osoitteessa www.oululainen.fi/ruisleipurit oman ehdotuksen Reissumiehen uudesta ruisreseptistä, kertomalla pyydetyt tiedot ja antamalla yhteystiedot.

Fazer valitsee kampanjasivun kautta ladatuista resepteistä kolme (3) kappaletta, jotka valitaan edelleen finaaliin Fazerin sisäisen tuomariston arvioitavaksi. Fazer on erikseen yhteydessä kaikkiin kolmeen henkilöön, joiden resepti valitaan finaaliin.

Kaikki reseptinsä ladanneet ja pyydetyt tiedot antaneet ovat automaattisesti mukana myös kampanjan lahjakorttien arvonnassa (palkinnot listattu alempana). Osallistumiskertoja ei ole rajoitettu.

TOINEN VAIHE
Fazerin tuomaristo päättää voittajan kolmesta finaaliin valitusta reseptistä. Fazer hyödyntää ja muokkaa parhaaksi katsomallaan tavalla ja ilman rajoituksia voittajan reseptiä uudessa lanseerattavassa Reissumies-tuotteessa. Fazer voi myös lopulta päättää olla käyttämättä voittajan reseptiä tai mitään reseptiä. Käyttämättömyys ei vaikuta voittajalle myönnettävään palkintoon.

Voittaja sitoutuu luovuttamaan reseptin käyttöoikeuden lisäksi Fazerille oikeuden vapaasti käyttää voittajan nimeä sekä valokuvaa, jonka Fazer ja voittaja yhdessä valitsevat, mahdollisen uuden Reissumies-tuotteen ja sen mainonnan yhteydessä. Nimen ja valokuvan käytöstä ei makseta erillistä korvausta, vaan korvaus sisältyy voittajan saamaan palkintoon.

PALKINNOT JA NIISTÄ ILMOITTAMINEN
Kilpailun voittajalle myönnetään 4.000 euron rahallinen palkinto. Voittaja valitaan viimeistään 30.4.2022 ja hänelle ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti. Mikäli voittaja ei vastaa yhteydenottoon 5 päivän kuluessa, voitto mitätöityy ja Fazerilla on oikeus valita uusi voittaja. Palkinto maksetaan voittajan osoittamalle pankkitilille ja korvauksesta pidätetään verolainsäädännön mahdollisesti edellyttämät ennakot. Maksaminen edellyttää verokortin toimittamista Fazerille. Kaksi muuta finaaliin päässyttä palkitaan Fazer Store -lahjakortein, joita voi käyttää osoitteessa fi.fazer.com. Heille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti. Yhden lahjakortin arvo on 150 euroa. Mikäli finalisti ei vastaa yhteydenottoon 5 päivän kuluessa, voitto mitätöityy. Palkinnot toimitetaan henkilöille sähköisesti.

Kaikkien muiden kampanjaan osallistuneiden kesken arvotaan 5 kpl Fazer Store -lahjakortteja, joita voi käyttää osoitteessa fi.fazer.com. Yhden lahjakortin arvo on 50 euroa. Arvonta suoritetaan viimeistään 30.4.2022. Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti heidän antamiaan yhteystietoja käyttäen. Mikäli voittaja ei vastaa yhteydenottoon 5 päivän kuluessa, voitto mitätöityy ja Fazerilla on oikeus arpoa uusi voittaja. Palkinnot toimitetaan voittajille sähköisesti.

Fazerilla on oikeus julkaista loppukilpailuun selviytyneiden kolmen henkilön sekä arvonnan voittajien etunimi, sukunimen ensimmäinen kirjain ja paikkakunta Oululaisen sivustoilla ja sosiaalisen median kanavissa.

Lahjakorttia ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
Fazer käsittelee osallistujien henkilötietoja kampanjan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi. Henkilötietoja voidaan käsitellä myös suoramarkkinointitarkoituksiin osallistujan luvalla. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Fazerin tietosuojaselosteesta.

JÄRJESTÄJÄN VASTUU
Fazer vastaa kampanjaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Muista mahdollisista veroseuraamuksista, kuten ansiotuloveroista, vastaa osallistuja.

Osallistuja vapauttaa Fazerin sekä kampanjan järjestämisessä mukana olleet mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan. Fazerin vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa. Fazer ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kampanjaan osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.

OIKEUDET KAMPANJAN PUITTEISSA TOIMITETTUUN MATERIAALIIN
Osallistumalla kampanjaan osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut kampanjaan toimittamansa reseptin ja materiaalin (”Kampanjamateriaali”) itse tai mikäli Kampanjamateriaalin on luonut kolmas taho (esim. sukulainen), saanut tältä suostumuksen osallistua Kampanjamateriaalilla kampanjaan näiden ehtojen mukaisesti.

Osallistuja vakuuttaa, että Kampanjamateriaali ei loukkaa lakia, hyvää tapaa, kolmansien oikeuksia, immateriaalioikeudet mukaan lukien, kunniaa, yksityisyyttä taikka liikesalaisuutta tai ole muulla tavalla näiden sääntöjen vastainen.

Osallistumalla kampanjaan toimittamalla Kampanjamateriaalin kampanjasivun kautta osallistuja antaa Fazerille ja sen konserniyhtiöille ilman eri korvausta rajoittamattoman käyttöoikeuden Kampanjamateriaaliin ja oikeuden muokata Kampanjamateriaalia parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämän käyttöoikeuden nojalla Fazerilla ja sen konserniyhtiöillä on oikeus käyttää Kampanjamateriaalia tuotteidensa kehittämisessä ja myynnissä sekä markkinoinnin ja viestinnän yhteydessä sosiaalisen median kanavissa ja verkkosivuillaan sekä muussa liiketoiminnassa osana Fazerin tuotteita rajoittamattoman ajan, myös Reissumies Ruisleipurit -kampanjan ulkopuolella.

MUUT EHDOT
Jos kampanjaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin tavoin, on Fazerilla oikeus hylätä osallistuminen. Fazer ilmoittaa kampanjasivuilla ja mahdollisuuksien mukaan kampanjan markkinointikanavissa, mikäli joudumme tekemään muutoksia kampanjaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen tai muihin seikkoihin, jotka vaikuttavat kampanjan toteutukseen. Fazer pidättää itsellään oikeuden tehdä kampanjaan ja sääntöihin sellaisia muutoksia, jotka eivät vaikuta olennaisesti osallistujaan.